NIPT is de nieuwe Niet-Invasieve Prenatale Test die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere vrouw om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoom-afwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom), en trisomie 13 (Patau syndroom).

Ook het geslacht kan worden bepaald.

Deze test is veel nauwkeuriger dan de vroegere combinatie test (eerste trimester screening) of triple test (tweede trimester screening). Bovendien vervangt deze test de invasieve testen zoals de vruchtwaterpunctie (amniocentese) en vlokkentest (CVS), die een risico op miskraam hebben van 1%.

Print Friendly, PDF & Email