1. In het geval van een normaal NIPT resultaat: U ontvangt enkel het resultaatsrapport. Nadien is er geen specifieke follow up nodig, behalve de normale echografieen die uw gynecoloog of vroedvrouw organiseert.
  2. In het geval dat de NIPT test mislukt: in een klein aantal zwangerschappen is er te weinig foetaal DNA in het afgenomen bloed van moeder en kan de NIPT test daarom niet uitgevoerd worden. Er kan dan opnieuw bloed worden afgenomen om de test opnieuw te doen, zonder extra  kost. Uiteindelijk kan slechts in 1 % van de zwangeren geen NIPT resultaat bekomen worden (in dit geval wordt het betaalde bedrag integraal teruggestort).
  3. In het geval van een abnormaal NIPT resultaat met trisomie: wanneer het NIPT resultaat afwijkend is met een trisomie van chromosoom 21, 18, of 13, dan worden de implicaties met U besproken door Dr Willems van GENDIA, of uw verloskundige of gynecoloog. In samenspraak met U wordt het eventuele vervolgtraject dan georganiseerd. Ter bevestiging van de NIPT resultaten en uitsluiting van erfelijke vormen van de trisomie, raden wij steeds een vruchtwaterpunctie (amniocentese) of vlokkentest (CVS) met chromosoomanalyse aan. De gynecoloog zal dit dan verder met U bespreken. Wanneer u de zwangerschap wenst af te breken, zal de gynecoloog dit verder begeleiden.
Print Friendly, PDF & Email